Com recuperar un son natural

Com recuperar un son natural

Un dels mals més estesos a la societat actual són els trastorns del son. Molta gent ha tendit a medicar-se per a tractar aquest trastorn.

En aquest vídeo podeu veure com tornar a recuperar un son natural.