No oblidem la importància de la vitamina D

No oblidem la importància de la vitamina D

En aquesta època de “confinament” que hi ha persones que surten poc de casa i no els hi toca tan el sol, és important vigilar el nivell de la vitamina D. Amb l’ajuda d’una bona dieta podem millorar-ne els nivells. Llegiu aquest article per a més informació: https://bit.ly/3al5nE9